Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Proposta d'Informe municipal d’adequació de l’habitatge (per a renovació de residència en virtut de reagrupament familiar)

Proposta d'Informe emès per l'ajuntament per acompanyar al tràmit de sol·licitud de l'Informe d'adequació de l'habitatge per a renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar de la Generalitat de Catalunya (Procediment regulat al Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril). 

El document proposta d'Informe d'adequació de l'habitatge per a renovació de l'autorització de residencia de familiars reagrupats, és el que serveix per a renovar les autoritzacions de residencia dels familiars reagrupats si hi ha hagut un canvi de domicili des de la darrera renovació
 
Només cal una sol·licitud per habitatge i s'ha d'especificar quantes persones han de renovar l'autorització de residència en virtud del reagrupament familiar.

Persona estrangera no comunitària que va reagrupar als seus familiars, que renova les TIE, que està empadronada a L’Hospitalet i que ha canviat de domicili des de la darrera renovació.

Qualsevol altra persona amb autorització expressa de la persona titular.

El termini màxim per a emetre i notificar l'informe a la Generalitat de Catalunya és de 30 DIES HÀBILS des que s'enregistra la sol·licitud.

Passat aquest termini, l'Ajuntament enviarà el document proposta de l’informe a la Generalitat encara que no s’hagi aportat la documentació requerida.

En el cas de sol·licitar el reagrupament familiar

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sol·licitud de la Generalitat de Catalunya INF01 Adequació de l'habitatge per reagrupament familiarObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

En el cas de renovació del reagrupament familiar

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Sol·licitud de la Generalitat de Catalunya INF04 Adequació de l'habitatge per renovar el reagrupament familiarObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

Documentació general

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
PassaportObligatoriTelemàtic i presencial
Targeta de residènciaObligatoriTelemàtic i presencial
Escriptura de la propietatObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte de lloguerObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de fiançaObligatoriTelemàtic i presencial
Rebuts de lloguerObligatoriTelemàtic i presencial
Últim rebut corresponent a un dels subministramentsObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de pagament de taxa de la Generalitat de CatalunyaObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Si sou la persona representant de la sol·licitant haureu d'aportar la documentació que ho acrediti.

Instància en paper

Sol·licitud

Per a continuar amb la tramitació de la seva sol·licitud, si no ha aportat tota la documentació, rebrà un requeriment on li demanarem el que li falta.

Disposeu d’un termini de deu dies hàbils, per a presentar la documentació requerida, en les oficines de registre (tant presencials com electròniques) i altres mitjans que estableix la llei. Transcorregut l’esmentat termini es considerarà que desistiu de la vostra sol·licitud i s’ordenarà el seu arxiu.

Un cop rebuda tota la documentació se li remetrà la taxa corresponent al tràmit municipal. Des de l’1 de gener de 2021, la gestió tributària d’aquesta taxa ha estat delegada a la Diputació de Barcelona que li farà arribar per e-mail l’enllaç perquè pugui descarregar-la i fer-ne l’abonament. L’informem que cal abonar aquesta taxa abans de la data de caducitat assenyalada. En cas de sobrepassar la data límit per al pagament, la Diputació de Barcelona li remetrà una nova taxa amb un recàrrec del 5% de l’import inicial. No cal que ens faci arribar el comprovant de pagament.

Comprovada la idoneïtat de la documentació i l’abonament de les taxes, només en el cas que sigui necessària la inspecció ocular de l’habitatge, ens posarem en contacte amb vostè per a adjudicar-li CITA per aquesta inspecció.

L'Ajuntament emetrà i notificarà la proposta d'informe a la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, serà la Generalitat de Catalunya la responsable de resoldre l'expedient. Un cop resolt us enviarà un avís pel mitjà sol·licitat per notificar-vos on i quan heu de recollir l'informe.

Un cop teniu l'informe, l'heu d'entregar a l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a Barcelona. Per fer-ho heu de reservar una cita prèvia a: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustie/acEntrada