Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació de la baixa temporal d'un vehicle feta a la Prefectura Provincial de Trànsit


L'Ajuntament incorpora de manera automàtica les dades de Trànsit per a què a data 1 de gener (data de meritació de l'impost) s'apliquin els canvis ocorreguts durant l'any anterior.

Així doncs el canvi efectuat a la Prefectura Provincial de Trànsit per la persona titular d'un vehicle o del vehicle a un altre municipi no s´ha de comunicar a l'Ajuntament.

La baixa temporal pot ser:

  • per motius personals

  • per haver entregat el vehicle a un compravenda.

  • per sostracció del vehicleHeu de tramitar-les a la Prefectura Provincial de Trànsit.

I  l'heu de tramitar a la Prefectura Provincial de Trànsit.

En cas de detectar què l'any següent en que tramiteu a Trànsit la baixa temporal us arribi el rebut o la domiciliació per a fer el pagament de l'IVTM podeu realitzar aquest tràmit.
   

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.