Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació de la baixa definitiva d'un vehicle feta a la Prefectura Provincial de Trànsit


L'Ajuntament incorpora de manera automàtica les dades de Trànsit per a què a data 1 de gener (data de meritació de l'impost) s'apliquin els canvis ocorreguts durant l'any anterior.

Així doncs el canvi efectuat a la Prefectura Provincial de Trànsit per la persona titular d'un vehicle o del vehicle a un altre municipi no s´ha de comunicar a l'Ajuntament.

La baixa definitiva del vehícle pot ser:

  • per desballestament
  • per trasllat del vehicle a un altre país

Heu de tramitar-les a la Prefectura Provincial de Trànsit.

En cas de detectar que l'any en que deixeu de ser titular del vehicle a data 1 de gener us arribi el rebut o la domiciliació per a fer el pagament de l'IVTM podeu realitzar aquest tràmit.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.