Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Baixa del distintiu de la zona verda

Sol·licitud de baixa del distintiu de resident que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial.

La persona titular del distintiu de la zona verda.

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
El departament dóna resposta en un termini màxim d'un mes i mig des del registre de la sol·licitud.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
  • DNI, targeta de residència o passaport.
  • Distintiu de zona verda (original).

En el moment de la sol·licitud, com que entregueu el vostre distintiu, ja no es té dret a la utilització de la zona verda a un preu preferencial.

Igualment, rebreu una trucada al telèfon indicat a la instància per a confirmar la baixa a la base de dades del departament gestor.