Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Recuperació d'un objecte perdut en custòdia per l'Ajuntament de L'Hospitalet

Imprimir
Retorn d'un objecte perdut que ha estat trobat i que ara té dipositat l'Ajuntament de L'Hospitalet..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb autorització expressa del/la interessat/da.

QUAN ES POT FER

Si se sap el propietari i aquest ha rebut una notificació podrà obtenir l'objecte dins d'un termini de tres mesos, comptats a partir del dia hàbil següent a la data de la corresponent notificació..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la notificació municipal o, si és el cas, la documentació necessària que penseu acredita la propietat de l'objecte.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport de la persona propietària.
En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.
 • Objectes Perduts
  C. Canigó n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 8.30-13.30 h
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Si s'ha notificat al seu propietari la troballa de l'objecte i aquest no és recollit o la persona propietària no avisa dins d'un termini de 3 mesos, s’entendrà que renuncia a la titularitat i en fa cessió a favor de l’ajuntament, que procedirà al seu traspàs, destrucció, utilització o lliurament a entitats benèfiques de la ciutat que tinguin signat el corresponent conveni amb l’ajuntament, segons escaigui..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Objectes Perduts
  Telèfon: 93 402 96 26
  Horari: Dilluns a divendres: 8.30-13.30 h
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400