Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Autorització municipal per exercir l'activitat de venda no sedentària

Imprimir
Autorització municipal per exercir l'activitat de venda no sedentària per als mercats setmanals.

UBICACIÓ DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA:

- Mercat de Bellvitge
Rbla·Marina·
Dia: divendres matí 
Tots els divendres excepte els dos primers de setembre per celebració de festa major

- Pl· dels Ocellets (davant del Mercat del Torrent Gornal)
C·Muses·
Dia: diumenge matí

- Ptge· Costa (davant del Mercat de Collblanc)
C·Occident·
Venda de llibres
Dia: dissabtes matí i tarda.  

QUI EL POT DEMANAR

Persones interesades que reuneixin els requisits exigits per exercir la venda no sedentària, establerts en la normativa vigent.

QUAN ES POT FER

Es poden presentar sol·licituds si està obert un procés d’incorporació de nous venedors per l’existència de vacants.

En el cas que existeixin aquestes vacants, trobaríeu un anunci informant de les places i del termini de presentació de sol•licituds a l’apartat de “Impresos associats”
.
En cas contrari, aquesta petició serà arxivada..  

COM ES POT TRAMITAR

Sense places vacants
PRESENCIALMENT:
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general, indicant el mercat que se sol·licita i l'activitat que es vol exercir (2 còpies)
 • DNI-NIF (fotocòpia)
 • Fotografia de la parada (opcional)
Impresos associats

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
.  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400