Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Autorització municipal per exercir l'activitat de venda no sedentària

Autorització municipal per exercir l'activitat de venda no sedentària per als mercats setmanals.

UBICACIÓ DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA:

- Mercat de Bellvitge
Rbla·Marina·
Dia: divendres matí 
Tots els divendres excepte els dos primers de setembre per celebració de festa major

- Pl· dels Ocellets (davant del Mercat del Torrent Gornal)
C·Muses·
Dia: diumenge matí

- Ptge· Costa (davant del Mercat de Collblanc)
C·Occident·
Venda de llibres
Dia: dissabtes matí i tarda

Persones interesades que reuneixin els requisits exigits per exercir la venda no sedentària, establerts en la normativa vigent.

Es poden presentar sol·licituds si està obert un procés d’incorporació de nous venedors per l’existència de vacants.

En el cas que existeixin aquestes vacants, trobaríeu un anunci informant de les places i del termini de presentació de sol·licituds a l’apartat de “Impresos associats”
.
En cas contrari, aquesta petició serà arxivada.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Fotografia de la paradaOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Sense places vacants

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Text refós del Reglament de mercats

 • Article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques