Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renúncia a la llicència d'ocupació de la via pública per a terrasses d'establiments de restauració

Petició per a renunciar a la llicència que permet la implantació d'una terrassa al carrer per part d'un establiment amb la llicència de restaurant, de bar o de bar-restaurant.

La persona titular de la llicència.

Heu de fer la vostra petició amb 20 dies hàbils d'antelació a la data en què voleu que tingui efecte la renúncia a la llicència i, en tot cas, abans del 15 de desembre per tal que no es renovi la llicència anual per a l'any següent.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies), indicant la llicència a la que renuncieu i la data en què voleu que tingui efecte la vostra petició.

El departament gestor tramita i us comunica la confirmació de la vostra renúncia amb efectes a l'1 de gener de l'any següent al de la petició o a la data anterior que indiqueu, si és el cas.