Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Certificat d'existència d'ajuts de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana (IBI), a persones amb escassa capacitat econòmica

Sol·licitud d'un certificat on es detalla el concepte i la quantitat de la subvenció rebuda per part de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Si necessiteu justificar més ajuts, aportacions i/o subvencions rebudes per part de l'Ajuntament de L'Hospitalet heu de seguir les instruccions del tràmit relacionat al final d'aquesta pàgina.

La persona interessada o qualsevol altra amb la seva autorització expressa.

Presencialment es dóna resposta immediata.

Si tramiteu per internet, el departament gestor dóna resposta en un màxim de 15 dies des del registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Si ompliu la instància per internet, una vegada s'ha rebut la vostra petició, el departament gestor us l'enviarà per correu ordinari.