Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Aportació de documentació a un expedient obert

Amb aquest tràmit podeu presentar documentació requerida en una tramitació en curs en aquest ajuntament o afegir-ne de nova que creieu adient.

La persona que tingui un expedient obert en aquest ajuntament i vulgui afegir documentació, ja sigui per requeriment previ com per iniciativa pròpia per a complementar la seva sol·licitud.

  • Heu de saber el número d'expedient, el departament a qui voleu fer arribar la documentació o el número de la instància amb què vau iniciar la vostra petició.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general, indicant el departament que li està gestionant el tràmit i el número d'expedient al que vol afegir la documentació annexa o el número de registre de la instància amb què vau iniciar la vostra petició.
  • Qualsevol documentació requerida o que vulgui aportar per iniciativa pròpia per a complementar la seva sol·licitud.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Sense resolució d'òrgan