Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Cessió d'espais a les Instal·lacions esportives municipals

Imprimir
Sol·licitud de cessió d’espais a les instal·lacions esportives municipals, per a la realització d’activitats o esdeveniments esportius..  

QUI EL POT DEMANAR

Persones físiques que actuïn en nom propi o en representació d’una persona jurídica. En aquest segon cas, hauran d’acreditar els corresponents poders de representació o estar inscrit al Representa.

QUAN ES POT FER

Per als usos de temporada que realitzen les ENTITATS i/o ASSOCIACIONS ESPORTIVES, s’haurà de sol·licitar durant la 2a quinzena de maig.

La resta de sol·licituds hauran de respectar un termini mínim de 30 dies naturals des de la petició fins a l’inici de l’activitat.

En cas contrari, no es podrà valorar la disponibilitat sol·licitada..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Només en els casos que siguin persones físiques actuant en el seu propi nom.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Documentació general
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilObligatoriTelemàtic i presencial
Rebut assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitud d'instal·lació cultural
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Projecte descriptiu (en cas de sol·licitud per llarga durada)ObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitud d'equipament esportiu
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Breu projecte descriptiu de l'activitatObligatoriTelemàtic i presencial

QUÈ PASSA DESPRÉS

El departament gestor juntament amb la direcció de la instal·lació, valora la conveniència de l'activitat esportiva per la qual es sol·licita la cessió de l'espai.

En cas de no haver disponibilitat o de valoració desfavorable, es dona resposta per escrit a la persona sol·licitant per via telemàtica.

En cas d'haver disponibilitat i de valoració favorable, el departament gestor es posa en contacte amb la persona sol·licitant (via telefònica o per correu electrònic) per acordar els detalls de la cessió i iniciar l'expedient administratiu pertinent.

L'acceptació de la sol·licitud anirà condicionada a la valoració positiva de l'activitat esportiva per part del departament gestor i a la disponibilitat d'espais esportius.

Els espais s'han d'utilitzar per a la finalitat sol·licitada, havent-se de fer un bon ús del mateix, d'acord amb la corresponent Ordenança municipal i la normativa interna de cada instal·lació.

PREU

Segons les ordenances fiscals i els preus públics vigents..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord
  Telèfon: 934024090
  Horari: Horari d’atenció:
  De dilluns a divendres: de 7:00 h a 22:00 h
  Dissabtes: de 8:00 h a 21:00 h
  Diumenges: de 9:30 h a 14:30 h

  Horaris caps de setmana d’agost (el 15 d'agost tancat):
  Dissabte de 9:00 h a 21:00 h
  Diumenges de 9:00 h a 14:00 h Horari Piscina Descoberta (juny, juliol i agost):
  De dilluns a diumenge: de 10:00 h a 20:00 h (el 15 d'agost tancat)
 • Estadi Municipal Futbol L'Hospitalet
  Telèfon: 933357705
 • Piscines Municipals L'Hospitalet
  Telèfon: 934032960
  Horari: Horari d'atenció: 
  De dilluns a divendres, de 7:00 a 23:00 h
  Dissabte i diumenge, de 9:00 a 15:00 h
 • Poliesportiu Municipal Gornal
  Telèfon: 934036965
  Horari: Horari d’atenció:
  De dilluns a divendres, de 6:45 a 0:00 h
  Dissabte, de 7:45 a 23:00 h
  Diumenge, de 8:45 a 15:00 h
 • Poliesportiu Municipal del Centre Marcel·lí Maneja
  Telèfon: 934032950
  Horari: Horari d’atenció: 
  De dilluns a divendres, de 7:00 a 23:00 h
  Dissabte, de 8:00 a 20:00 h
  Diumenge, de 9:00 a 14:00 h 
 • Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa
  Telèfon: 934032985
  Horari: Horari d’atenció
  De dilluns a divendres, de 7:30 a 22:00 h
  Dissabte, de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h
  Diumenges, de 10:00 a 14:00 h
 • Poliesportiu Municipal Sanfeliu
  Telèfon: 934024010
  Horari: Horari d’atenció: 
  De dilluns a divendres, de 6:45 a 24:00 h
  Dissabte, de 7:45 a 23:00 h
  Diumenge, de 8:45 a 15:00 h 
 • Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia
  Telèfon: 93 403 20 40
  Horari: Horari d’atenció: 
  De dilluns a divendres, de 7:00 a 22:00 h 
  Dissabte, de 8:00 a 22:00 h Diumenge, de 8:00 a 15:00 h
 • Programa d'Esdeveniments i Entitats
  Telèfon: 93 403 65 51 (Cessió d'espais, menys poliesportius i estadi municipal de fútbol L'Hospitalet), 93 403 60 72
  Horari: Mail: esports@l-h.cat
.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400