Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de la matrícula d'una llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Tràmit per sol·icitar el canvi de matrícula en la llicència concedida, tant a les bases de dades municipals com a la placa instal•lada a la reserva d’estacionament.

La persona titular de la llicència d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda o la persona amb la tutoria legal.

 • La persona sol·licitanti la persona titular del vehicle han d’estar empadronades  en el mateix domicili  o disposar d’un contracte laboral a L’Hospitalet.
 • El vehicle autoritzat a la reserva d’estacionament ha de tenir la finalitat de transportar a una persona amb mobilitat reduïda reconeguda i ha d’estar registrat al domicili del titular de la reserva sol·licitada.
 • La persona sol·licitant ha d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament (taxes, impostos, inclòs l’impost sobre vehicle de tracció mecànica, i sancions municipals).
 • No disposar de plaça d’aparcament de propietat o lloguer accessible i propera al domicili o lloc de treball, segons el cas (declaració responsable).
 • En cas de sol·licitar el canvi de matrícula per a la reserva propera al lloc de treball, l’empresa no ha de disposar de llocs d’estacionament per a persones treballadores amb discapacitat (declaració responsable).
 • La reserva d'estacionament sol·licitada per motius laborals estarà subjecte a l'horari limitat per la jornada laboral.

El departament gestor dona resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

En cas de nova llicència, canvi d'ubicació o canvi de la matrícula

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Fitxa tècnica del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Una vegada presentada tota la documentació necessària es tramita el canvi de dades i es canvia la placa de la reserva d'estacionament. S'emet la resolució de la llicència a nom de la persona titular amb les noves dades.