Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Proposta a la Comissió del Nomenclàtor sobre noms de carrers o equipaments

Sol·licitud adreçada a la Comissió del Nomenclàtor per proposar l'assignació d'un nou nom a un espai o equipament municipal sense nom, o proposar el canvi de nom d'un ja existent.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Sol·licitud segons model normalitzat, ha d'incloure informació justificant la proposta
  • DNI, NIE o targeta d’identificació fiscal del titular.
  • Model autorització, només en cas de sol·licitud autoritzada

La sol·licitud s'adreça a la Comissió del Nomenclàtor que la tractarà a la primera reunió que tingui lloc una vegada rebuda.
Si és acceptada s'iniciaran els tràmits per a la seva eventual aprovació pel Ple municipal.
Des de la Comissió del Nomenclàtor us notificarem la decisió adoptada.