Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud del servei de teleassistència

Imprimir
És una modalitat de servei d'atenció domiciliària que ofereix a l'usuari/ària una atenció permanent  i a distància.

Consisteix en un aparell telefònic connectat a una central de recepció de senyals d'emergència atesa per professionals capacitats per facilitar una ajuda immediata i específica.

S'ha de disposar de telèfon fix amb compatibilitat amb el servei.

El servei de teleassistència està assignat a una persona. I la baixa definitica d'aquest servei no dóna dret a la continuïtat del mateix en altres membres de la unitat de convivència..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones que sol·liciten aquest servei no poden tenir problemes auditius o d'altres que dificultin l'ús correcte d'aquest.
 • Les persones empadronades a la ciutat
 • Les persones amb valoració de dependència amb grau que els dóna dret a aquest servei
 • Persones de més de 75 anys que viuen soles
 • Persones de més de 75 anys amb barem de mobilitat reduïda que conviuen amb altres persones també majors de 75 anys
 • Persones de més de 75 anys que tenen les problemàtiques de salut recollides a la fitxa de salut de la sol·licitud de teleassistència, diagnosticades pel seu metge i emesa pel seu centre de salut.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:

ATENCIÓ !!

Degut a la situació d'alerta sanitària les persones que vulguin sol·licitar el servei de teleassistència per ells o per altres persones, hauran d'enviar un correu electrònic indicant les seves dades de contacte (Nom, cognoms, adreça, districte i teléfon de contacte)  a la següent adreça: bsf-dependencia@l-h.cat

El departament es possarà en contacte amb la persona interessada o família, segons el cas.

Si no disposseu de correu electrònic podeu trucar al teléfon d'informació municipal  010.Adreçar-se a:    --> TEMPORALMENT TANCAT AL PÚBLIC <--
 

 • Carrer Tecla Sala, 11:
  • Les persones que tenen  PIA signat han d’adreçar-se a la seva professional de referència 
  • Residents a Districtes II (Collblanc- La Torrassa), Districte IV (Florida –Les planes)  i  Districte VI (Bellvitge –Gornal). Us podeu presentar directament a l'oficina  per demanar documentació i posteriorment entrevista o trucant al telèfon d'informació 93.402.99.35
 • Punts d’informació de Gent Gran dels Casals:
  • Districte I (Centre, San Josep i Sanfeliu) Casal Ca N’Arus.  Dijous 10h-13h/16h-18h.
  • Districte III  (Santa Eulàlia – Gran Via) Casal Provençana. Dilluns 10h-13h/16h-18h.
  • Districte V (Pubilla Casas – Can Serra)  Casal Pubilla Casas.  Dimarts   10h-13h.
Documentació necessària
En el moment de l'entrevista s'ha d'aportar els següents documents de la persona sol·licitant:
 • DNI, targeta de residència o passaport (original i fotocòpia)
En el cas que la persona sol·licitant no pugui anar presencialment caldrà aportar degudament signat el Full d'Autorització per a tràmits i el Full de consentiment de dades.

MÉS INFORMACIÓ

Per donar de baixa el servei:
 • Informar al telèfon de l'empresa perquè passin a retirar l'aparell, o,
 • Adreçar-se als serveis socials de C. Tecla Sala, 11
En cas d'avaria l'empresa instal·ladora facilita un telèfon i envia un tècnic per solucionar-la..  

NORMATIVA APLICABLE

LLei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. BOE 299, 15.12.2006.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400