Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos per la via pública i parts comuns dels edificis

Imprimir
Tràmit administratiu necessari per a sol·licitar la llicència municipal que legalment es requereix per a la tinença i conducció de gossos considerat potencialment perillosos.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:
 • Els que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasiler, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier de Staffordshire Americà,Tosa Inu o Japonès, Alà espanyol, Akita americà, American Bully, Bulldog americà, Cane Corso, Dog canari i Villano de las Encartaciones.
 • Els que tinguin les característiques (totes o la majoria) establertes a l'Annex II del RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la llei 50/1999, sobre el règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Els que hagin protagonitzat episodis de agressivitat i que hagi estat declarat gos potencialment perillós per una autoritat municipal.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Persones titulars o posseïdores de gossos considerats potencialment perillosos, majors d'edat (o tercera persona degudament autoritzada) 

QUAN ES POT FER

Des del mateix moment de la possessió del gos (o abans, si ja es disposa de la documentació necessària).  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • És necessari pasar per l'oficina per el Negociat de Protecció dels Animals per obtenir la carta de pagament de la Taxa municipal. Aquesta taxa s'ha de pagar a l'inici de la seva tramitació. L'import a pagar serà el vigent a les ordenaces fiscals corresponents. 
 • No poden ser titulars d'aquesta llicència les persones que  hagin estat condemnades pels següents delictes: Homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d´associació amb banda armada o de narcotràfic, o no haver estat privat/ada, mitjançant resolució judicial o governativa, de la tinença d´animals potencialment perillosos.
 • Quan dins d’un mateix nucli familiar es demanin varies llicències, serà documentació comuna per a tots l’assegurança de responsabilitat civil.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general
 • Document de “Declaració responsable i autorització de consulta d'antecedents penals", signat per la persona interessada.
 • DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document oficial que acrediti que el sol·licitant és major d’edat.
 • Cartilla sanitària de l’animal.
 • Acreditació d’inscripció del microxip en el Registre General d’Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM) o a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia del Col·legi de Veterinaris (AIAC).
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica en vigor, obtingut en un centre de reconeixement autoritzat.
 • Pòlissa d’assegurança en vigor amb les característiques de l’animal (RAÇA I NUMERO DE MICROXIP) i cobertura mínima per a la responsabilitat civil de 150.253,03 €.
 • Justificant de pagament de l’assegurança.
 • Justificant de pagament de la taxa municipal, que haurà de recollir en el Negociat de Protecció dels Animals abans d'iniciar el tràmit.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a divendres: 9-14h
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: ATENCIÓ! Divendres 8 d'octubre i dilluns 11 d'octubre del 2021 la regidoria romandrà tancada. Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

La conducció d´aquests animals per la via pública haurà de ser amb corretja no extensible de < 2m i morrió.

Podeu consultar més informació als documents que trobareu a continuació a l'apartat "Altres documents associats"..  

ALTRES DOCUMENTS ASSOCIATS

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents .  

VALIDESA

Aquesta llicència té una validesa de 5 anys. Abans de caducar heu de tornar a demanar-la realitzant aquest mateix tràmit.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resolució és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà estimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre (estatal), sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa l'esmentada llei
 • Llei 10/1999, de 30 de juliol (catalana), sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos
 • Decret 170/2002, d'11 de juny (català), per a l'aplicació a Catalunya del RD estatal 287/2002
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400