Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Ús de la deixalleria municipal

Imprimir
Les deixalleries són instal.lacions de recepció selectiva de residus municipals, orientades a residus especials en petites quantitats (p.e. pintures, dissolvents, bateries...), residus voluminosos (p.e. mobles, electrodomèstics...), vegetals, runes, així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar.

És una instal·lació que permet assolir nivells alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus..  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol persona particular pot fer el lliurament de qualsevol dels tipus de residus que recull la deixalleria.

També en poden fer ús els comerços, oficines i serveis.

Les indústries no poden ser usuàries d'aquest servei ja que tenen els seus propis mecanismes establerts a través dels gestors autoritzats.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Heu de portar els residus directament a la deixalleria municipal.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport (original)
 • Deixalleria municipal
  C. Arquimedes n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a dissabte: 9-20 h
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Existeixen uns equipaments que recorren els districtes de la ciutat per acostar el reciclatge a la ciutadania. Per veure horaris i ubicacions consultar el tràmit d'Ús de les deixalleries mòbils..  

PREU

La prestació d'aquest servei es fa de forma gratuïta per als usuaris particulars o ciutadans, fins un màxim de 500 kg. de pes i sempre que els residus siguin aportats en vehicle privat.

En la resta de casos, així com en el cas dels comerços, oficines i serveis, podeu consultar el preu públic que s'haurà d'autoliquidar trucant a la mateixa deixalleria municipal..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
 • El Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC)
 • Norma Tècnica sobre deixalleries
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400