Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Petició d'assistència i suport a simulacres d'emergències

Sol·licitud per a que us assisteixi personal tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament com a suport per al muntatge i supervisió en simulacres de situacions d'emergència a la vostra activitat o centre.

Podeu fer la sol·licitud qualsevol persona que actueu en representació de l'entitat, associació o empresa interessada.

S'estableix un termini de 15 dies d'antelació de la sol·licitud a la data prevista del simulacre.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, indicant les dades següents:
  • Les vostres dades personals: nom, cognoms, número del document d'identitat, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte.
  • NIF de l'empresa, associació o entitat i descripció de l'activitat que desenvolupa (centre comercial, llar d'infants, indústria de..., etc.)
  • Lloc, dia i hora en què voleu muntar el simulacre
  • Descripció del tipus de simulacre: número de participants i tipus (incendi, emergència química, despreniment, etc.).
  • Si us faria falta algun tipus d'attrezzo (suport de material o accessoris com emissors de fums, etc.)

 • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Sense resolució d'òrgan

El departament gestor es posarà en contacte al telèfon de contacte que deixeu per a acabar de concretar aquesta assistència al simulacre.

Amb posterioritat, en un termini no superior a 15 dies, rebreu un informe sobre l'actuació realitzada.