Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Candidatura al càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de L'Hospitalet de Llobregat

Petició per a ser candidat o candidata al càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de L'Hospitalet de Llobregat.

La persona que actuï en representació de les entitats que avalen la candidatura de la persona proposada per elles.

 • Han d'avalar la candidatura un mínim de 15 entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i entre totes elles han de superar els 1.200 socis. Aquest requisit de l'aval de les entitats no s'exigeix per a la persona candidata que es presenti a la reelecció.
 • La persona candidata ha d'acceptar la candidatura de manera expressa i complir amb els requisits indicats al reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania.
 • La persona representant de les entitats que avalin la candidatura de la persona candidata ha de conéixer i acceptar les condicions i el procediment per a la designació que figura en el Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania.

Del 22 de setembre al 21 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.
El mandat del Síndic o de la Síndica de Greuges tindrà una durada de cinc anys i no es podrà exercir el càrrec més de dos mandats consecutius.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Documentació necessària

 • Formulari de candidatura a Síndic/a de Greuges de L'Hospitalet
 • Annex A - Relació d'entitats que avalen la candidatura a Síndic/a de Greuges de L'Hospitalet
 • Annex B - Certificat de l'aval d'una entitat a la candidatura a Síndic/a de Greuges de L'Hospitalet (un per cada entitat avaladora)
 • Annex C - Acceptació i currículum, amb fotografia, de la persona candidata.

Impresos associats
Fora de termini

Podeu aportar els formularis abans esmentats i degudament emplenats a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

La llista provisional de les persones candidates se sotmetrà a consulta ciutadana, per mitjà del web municipal, i posteriorment es portarà al Plenari del Consell de Ciutat, d'on sortirà una llista de tres persones candidates a ser nomenades.

El Ple municipal procedirà a designar el Síndic o la Síndica entre la llista de persones candidates proposades pel Consell de Ciutat.