Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Recollida d’escombraries a les activitats

Sol·licitud de recollida manual d'escombraries provinents d'indústries, comerços i activitats professionals derivades de les activitats industrials o comercials (assimilable a les escombraries domèstiques, volum màxim permès per dia: 80 l.).

Qualsevol indústria, comerç o activitat professional ubicada als polígons industrials, dintre del terme municipal de L'Hospitalet.

Servei diari, de dilluns a dissabte, en les zones industrials de la carretera del Mig, Granvia Sud i Pedrosa.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

En cas de noves activitats, ubicades a la Crta. del Mig, Granvia Sud i Pedrosa, cal sol·licitar el servei al Departament de Sanejament, per telèfon.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

- Si les escombraries superen els límits establerts a l'ordenança o no són assimilables a les domèstiques, cal que us poseu en contacte, de manera particular, amb la Junta de Residus (c.Provença, 204, de Barcelona, amb telèfon 93.567.33.00 i fax 93.567.33.05), perquè us faciliti relació dels gestors autoritzats.