Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'ocupació de la via pública per a instal·lacions d'atraccions i venda en fires.

Sol·licitud per a l'obtenció d'una llicència d'ocupació per a instal·lar atraccions durant fires, incloses aquelles de venda d'aliments en fires.

 • Estar donat d'alta d'autònom.
 • Si vendreu productes alimentaris heu d'haver tramitat la declaració responsable sanitària (tal i com s'indica al tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina).
 • Aportar Certificat de muntatge expedit per un tècnic autoritzat un cop feta la instal·lació.

Presentació d'instàncies amb un termini mínim de 20 dies d'antelació i màxima de 6 mesos a la data de l'activitat
El departament dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat d'instal·lació elèctrica globalOpcionalTelemàtic i presencial
Pòlissa d'assegurança de respnsabilitat civil de l'activitat concretaOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut d'autònomsOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut vigent de l'assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

 • El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la taxa corresponent. Una vegada fet el pagament se li donarà la llicència demanada.
 • Haurà d'aportar el Certificat de muntatge expedit per un tècnic autoritzat un cop feta la instal·lació.