Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Exempció de l'impost d'activitats econòmiques per a associacions i fundacions sense afany de lucre de persones amb discapacitat

Sol·licitud per a obtenir l'exempció del pagament de la quota de l'IAE a associacions i fundacions sense afany de lucre de persones amb discapacitat.

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.