Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud de plànol d’alineacions i rasants

Petició de la realització d'un plànol d'alineacions i rasants d'una parcel·la (relacionat amb la sol·licitud de llicència d'obra).

Tothom qui estigui interessat.

La sol·licitud ha d'anar associada amb una petició d'una llicència d'obres
Una vegada fet l'encàrrec, s'avisarà a l'interessat per venir a recollir-lo.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu la documentació a la oficina indicada.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Per encarregar el plànol es necessita la següent informació:

 • Dades de la parcel.la:
  •      Adreça postal, o
  •      referència cadastral
 • Dades de l'empresa o particular, per poder fer la factura:
  • NIF
  • Nom de l'empresa o particular
  • Adreça fiscal (carrer, núm., codi postal i població)
 • Altres:
  • Telèfon de contacte, per avisar quan estigui feta la comanda.

Per recollir l'encàrrec han d'adreçar-se a Secció de Sistemes d'Informació, Geogràfica i Cartografia, situat al C/ Migdia, 5, 4t. pis :

 1. Ha d'esperar que el departament es posi en contacte amb vostè.
 2. Es lliurarà un document d'AUTOLIQUIDACIÓ, amb el qual, haurà d'anar a una entitat bancària a fer el pagament.
 3. Haurà de tornar amb el justificant d'haver-ho fet.
 4. L'interessat rebrà personalment l'encàrrec.

Una vegada fet l'encàrrec, s'avisarà a l'interessat per venir a recollir-lo.