Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Autoliquidació de la taxa de recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals

Imprimir
Declaració d'alta i on la persona obligada a pagar la taxa de la recollida de residus provinents del comerç, indústria i activitats professionals fa, per si mateixa o assistida, el càlcul de la quota diferencial per determinar i ingressar l'import del deute tributari o, si és el cas, la quantitat que resulti a retornar o compensar per part de l'ajuntament..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques o jurídiques que ocupin o utilitzin locals situats a les vies públiques on es presta el servei, ja sigui a títol de propietari, usufructuari, arrendatari o precari.

QUAN ES POT FER

En el moment en què inicieu una activitat econòmica..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.
Si s'escau, haureu d'autoliquidar també la taxa d'obertures i/o l'impost sobre activitats econòmiques.
Documentació necessària
 • Si sou persona física: DNI o targeta de residència (original i fotocòpia).
 • Si sou persona jurídica: Targeta d’identificació fiscal de la societat on hi consti el domicili fiscal actual, juntament amb el DNI o targeta de residència de l’administrador/a o apoderat/da de la societat. Cal acreditar, documentalment, la representació de la societat (original i fotocòpia de tots els documents).
 • En el cas de representació, aporteu l'autorització de representació signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.
 • Document 036 o document CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) o declaració d’alta o modificació de l’IAE. El podreu obtenir a la web de l'Agència Tributària (original i fotocòpia).
 • Document de cessió, subscrit per ambdues parts, amb les signatures degudament reconegudes (fotocòpia).
 • Contracte de lloguer o escriptura de propietat (fotocòpia)
 • Si trieu el sistema de pagament fraccionat, document on hi figuri el núm. de compte bancari signat pel titular (original i fotocòpia).
 • Serveis d'Informació EPHUS
  C. Migdia n° 5, 04 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres (no festius) de 8.30 a 13.30 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

 • Si es fa el pagament de l'autoliquidació en el període voluntari, s'arxiva l'autoliquidació sense més tràmit.
 • Si no es fa el pagament en el període voluntari es passa a la Recaptació Executiva perquè s'iniciï el tràmit del cobrament amb el recàrrec corresponent.

MÉS INFORMACIÓ

Exempcions
 • No es presentarà declaració d'alta/autoliquidació en el supòsit de locals de superfície inferior a 50 m2, llevat de locals destinats a cafès, bars, restaurants, establiments d'hostaleria, de venda a l'engròs i al detall de comestibles i tallers de reparació de vehicles.
.  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

Immediat.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Serveis d'Informació EPHUS
  Informació: 667992077
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins nou avís.

  Horari habitual:

  Dilluns a divendres (no festius) de 8.30 a 13.30 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400