Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Consulta del deute pendent en període executiu

Imprimir
Sol·licitud per saber quin és l'import del deute (tributs i sancions, interessos, recàrrecs, costes de procediment, etc.) amb l'Ajuntament de L'Hospitalet, finalitzat el període voluntari de pagament..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb l'autorització expressa d'aquesta persona.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • Si sou persona interessada:
  • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • Si no sou la persona interessada i aquesta:
  • És persona física:
   • S’ha d‘aportar un document d’autorització amb signatura original per la persona interessada, fotocopia del NIF de la persona signant i NIF original de la persona autoritzada
  • És persona jurídica: 
   • Si la persona sol·licitant té poders notarials, aportarà original i fotocòpia d’aquest document i un altre document amb signatura original en que manifesti que estan vigents.
   • Si no té poders notarials haurà d’aportar document original i fotocòpia de qui té poders, document en que aquest manifesta que estan vigents i l’acte de l’autorització, amb signatura original de l’apoderat i segell de l’empresa, fotocòpia del NIF de l’autoritzant i NIF original de la persona autoritzada
 • Si demaneu la consulta del deute de titulars difunts heu d'aportar:
  • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
  • Certificat de defunció.
  • Document que demostri aquest interés (llibre de família, acceptació d'herència, testament...)
  • La signatura sempre haurà de coincidir amb la dels documents d'identificació.
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

TEMPS DE RESPOSTA

Per la tramitació presencial la resposta es immediata

Pel sistema Vàlid o per telèfon la resposta es en un màxim de 7 dies laborables

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • RD 939/2005 Reglament general de recaptació.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400