Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Consulta de la matrícula de l'impost d'activitats econòmiques

Imprimir
Es pot fer la consulta durant l'exposició pública de la relació d'activitats econòmiques establertes a L'Hospitalet que no estan exemptes de pagar IAE, agrupades per quota municipal..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa del/la interessat/da.

QUAN ES POT FER

De l'1 al 15 d'abril.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport (original).
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
 • En el cas d'una empresa, entitat o altra persona jurídica haureu d'aportar l'autorització de la representació segellada per l'empresa o fotocòpia de l'escriptura on consti l'administrador/a o apoderat/da que autoritza i, si s'escau, fotocòpia de l'escriptura de poders, juntament amb la fotocòpia del CIF de l'empresa i el document d'identitat original de la persona autoritzada.
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

La matrícula la forma, anualment, l'AEAT i està constituïda pels censos comprensius dels titulars que exerceixin activitats econòmiques i no estiguin exempts de l'impost, agrupats en funció del tipus de quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributin i classificats per seccions, divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada exercici es tanca el 31 de desembre de l'any anterior i incorpora les altes, variacions i baixes produïdes durant aquest any.

S'inclouen les empreses o entitats que desenvolupin una activitat empresarial o artística i la seva xifra de negocis de fa dos anys superi el milió d'euros.

Per xifra de negocis s'entén l'import de la facturació (vendes o prestació de serveis), IVA exclòs. Es pren com a referència de xifra de negoci la corresponent als dos exercicis anteriors als de la matrícula de l'IAE (per exemple, per a l'exercici 2014 es pren com a xifra de negoci la de l'exercici 2012)..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Òrgan de Gestió Tributària.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400