Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Devolució d'un pagament realitzat a l'Ajuntament de L'Hospitalet

Imprimir
Sol·licitud del retorn del pagament o de la part proporcional del pagament d'un tribut, multa, taxa o preu públic municipal fet a l'Ajuntament de L'Hospitalet.

Correspon fer el tràmit si detecteu que heu fet el mateix pagament més d'una vegada, quan desistiu d'una petició que porta associada una taxa si encara no s'ha executat el fet imposable o quan per raó d'una baixa definitiva, venda o qualsevol altre motiu es justifiqui que durant més d'un trimestre no correspon el cobrament d'un tribut municipal ja pagat..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona titular del rebut.

QUAN ES POT FER

El dret a la devolució prescriu als 4 anys d'efectuar-se el cobrament..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • La persona titular del rebut també ha de ser la titular del compte corrent on es farà la devolució.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), especificant el vostre telèfon o correu electrònic si voleu agilitzar les possibles comunicacions per part del departament gestor.
 • Heu d'especificar:
  • El concepte i l'objecte (tipus de taxa o impost i la matrícula del vehicle, l'adreça de l'activitat, etc. segons el cas).
  • La referència del rebut que vau pagar.
  • El motiu pel qual demaneu la devolució (per haver obtingut una exempció per discapacitat, per haver donat de baixa un vehicle, per haver obtingut una bonificació per tenir un vehicle híbrid, per haver posat fi a una activitat, etc.).
 • Document que acrediti el número de compte corrent on es vol tenir la devolució i on consti la persona titular del compte (recordeu que haurà de ser la mateixa persona que la titular del rebut pagat) (fotocòpia).
Impresos associats

TEMPS DE RESPOSTA

El departament gestor resol en un termini màxim d'un mes des del registre de la sol·licitud, sempre i quan l'Ajuntament disposi de les dades bancàries per a poder efectuar la transferència.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
  Horari: Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tresoreria general.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400