Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Justificant del pagament de deutes en període executiu

Imprimir
Sol·licitud del document conforme s'ha efectuat el pagament d'un deute amb l'Ajuntament de L'Hospitalet..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb l'autorització expressa d'aquesta persona.

QUAN ES POT FER

A partir dels dos mesos d'efectuar el pagament del deute..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • Si sou persona interessada:
  • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
 • Si no sou la persona interessada i aquesta:
  • És persona física:
   • S’ha d‘aportar un document d’autorització amb signatura original per la persona interessada, fotocopia del NIF de la persona signant i NIF original de la persona autoritzada
  • És persona jurídica:
   • Si la persona sol·licitant té poders notarials, aportarà original i fotocòpia d’aquest document i un altre document amb signatura original en que manifesti que estan vigents.
   • Si no té poders notarials haurà d’aportar document original i fotocòpia de qui té poders, document en que aquest manifesta que estan vigents i l’acte de l’autorització, amb signatura original de l’apoderat i segell de l’empresa, fotocòpia del NIF de l’autoritzant i NIF original de la persona autoritzada
 • Si demaneu el justificant del pagament del deute de titulars difunts heu d'aportar:
  • DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant (original).
  • Certificat de defunció.
  • Document que demostri aquest interès (llibre de família, acceptació d'herència, testament...)
  • La signatura sempre haurà de coincidir amb la dels documents d'identificació.
 
Impresos associats
 • Oficina d'Atenció Tributària
  C. Girona n° 10, 1 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
  Mapa

TEMPS DE RESPOSTA

Presencialment: immediatament.

El justificant el rebrà per correu ordinari al domicili fiscal de la persona titular del rebut en un termini màxim de 10 dies.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • RD 939/2005 Reglament general de recaptació.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,de protecció de dades de caràcter personal.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Atenció Tributària
  Telèfon: 010 (gratuït), 900 10 02 77 (Fora de L'Hospitalet)
  Horari:
  AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 8:00 h a 20:00 h.
  Atenció presencial: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h.
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400