Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Tramitació de dades cadastrals (divisions horitzontals, ocultacions, segregacions, etc.)

Sol·licitud per a la tramitació d'expedients d'alteracions cadastrals (divisions horitzontals, ocultacions, segregacions, etc.) a les oficines de cadastres immobiliaris rústics i urbans, d'àmbit nacional.

La persona titular del bé immoble o la persona degudament autoritzada per l'interessat/da.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu la documentació necessària a les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Imprès de cadastre (el podeu obtenir a la web www.catastro.meh.es/).
  • DNI, targeta de residència o passaport.
  • Documentació referent a la tramitació que es vol realitzar.

Emet resolució la Gerència Territorial del Cadastre.