Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cessió de trofeus i medalles per a esdeveniments esportius

Sol·licitud de la cessió de trofeus i/o medalles amb la imatge de l'Ajuntament de L'Hospitalet per a esdeveniments esportius locals.

Entitats esportives de la ciutat inscrites al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.

  • L'entitat esportiva sol·licitant ha de constar inscrita al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.

Al menys 15 dies hàbils abans de necessitar els trofeus i/o medalles.
El departament gestor dóna resposta en un termini de 10 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

La cessió de trofeus i/o medalles és totalment gratuïta.
Sense resolució d'òrgan

L’acceptació de la sol·licitud anirà condicionada a la valoració positiva de l’esdeveniment esportiu per part del departament gestor i a la disponibilitat de recursos disponibles.

El disseny dels trofeus i medalles de cessió és fix i inamovible, subjecte al disseny preestablert pel departament gestor.

El material s’ha de recollir a les oficines del departament en les dates i horaris acordats amb la persona sol·licitant en el moment de l’aprovació.

El material s'ha d'utilitzar per a la finalitat sol·licitada, havent-se de fer un bon ús del mateix.

El departament gestor valora la conveniència de l'esdeveniment esportiu (positiva o negativa) pel qual es sol·licita la cessió de trofeus i/o medalles.

En cas de no haver disponibilitat o de valoració negativa, es dóna resposta per escrit a la persona sol·licitant.

En cas d’haver disponibilitat i de valoració positiva, el departament gestor es posa en contacte amb la persona sol·licitant (via telefònica o per correu electrònic), per acordar els detalls de la cessió.

En el moment de recollida del material, la persona sol·licitant signarà un document com a conformitat de la recepció.