Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Cita prèvia per a sol·licitar la intermediació per tenir un deute hipotecari

Imprimir
Sol·licitud de cita per a tenir informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge habitual.

L'objectiu d'aquest servei d'intermediació de deute hipotecari (SIDH) és evitar, en la mesura del possible, la pèrdua de l'habitatge per causes d'impagament de préstecs hipotecaris.

Aquest servei el presta la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals, i amb la participació dels col·legis d'advocats.

Es presten els següents serveis:
 • Informació sobre les opcions existents per afrontar els problemes de pagament del deute hipotecari i per redreçar la seva situació.
 • Assessorament personalitzat sobre les mesures de reestructuració del deute hipotecari.
 • Proposta de solució, definida conjuntament, que faci compatible el manteniment de l'habitatge amb la seva situació econòmica actual.
 • Intermediació, mitjançant Ofideute, amb les entitats financeres per a l'acceptació de les propostes de solució acordades.
 • Derivació al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) per a la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta en casos de procediments judicials oberts.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Persones o famílies que estan en risc de perdre el seu habitatge per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estat avaladors d'habitatges que estan en situació d'impagament.

Seran ateses les persones en situacions de previsió de dificultats per fer front als pagaments en un futur pròxim, en situacions d'impagament, en l'inici de la reclamació judicial de deute o en la data de subhasta de l'habitatge.

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Requeriments
 • L'habitatge en risc de pèrdua ha de ser únic i ser la residència habitual.
 • No estar en condicions actuals o previsibles a curt termini de fer front al préstec hipotecari constituït per a la compra de l'habitatge.
 • La impossibilitat d'afrontar el pagament del préstec ha de ser conseqüència de la pèrdua de feina o per una disminució important d'ingressos.
 • Cal haver negociat prèviament possibles alternatives amb l'entitat financera sense haver arribat a cap acord.
Altres possibles requeriments
 • Ser avalador d'un habitatge en situació d'impagament del seu préstec hipotecari.
 • Haver constituït una hipoteca pont per a la compra d'un nou habitatge i estar en risc de pèrdua dels dos habitatges.
 • Ser propietari de dos habitatges com a conseqüència d'herències, separacions o divorcis.
 • No viure a l'habitatge principal, per tenir-lo llogat, per separació, divorci o per altres contingències.
Envieu un correu electrònic a olh@l-h.cat fent la vostra petició de cita prèvia.

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.
PER TELÈFON:
Requeriments
 • Consulteu l'apartat de requeriments per a la tramitació per internet.
Truqueu a l'oficina indicada.

QUÈ PASSA DESPRÉS

El departament gestor es posarà en contacte amb vostè uns dies abans per a confirmar la cita. Posteriorment:
 1. El dia de la cita heu d'aportar l'original o la fotocòpia de tots els documents. No es podrà atendre a qui no aporti tota la documentació requerida:
  • DNI o targeta de residència de totes les persones titulars del préstec hipotecari.
  • Escriptura de compra de l'habitatge
  • Nota simple de registre (es sol·licita al Registre de la propietat).
  • Escriptura del préstec o crèdit hipotecari
  • Estat del préstec o crèdit hipotecari (document facilitat per l'entitat financera)
  • Volant d'empadronament de residència col·lectiu
  • Certificat d'ingressos (3 últimes nòmines / certificat de pensions / Ajuts / Prestacions d'atur) de tota la unitat familiar.
  • Notificacions judicials, si s'ha rebut alguna notificació del jutjat.
    
 2. En aquell moment, després d'una primera revisió de la documentació aportada, es concertarà una entrevista amb l'advocat o advocada.
 3. De manera conjunta s'elaborarà i redactarà una proposta per a l'entitat bancària amb noves condicions de pagament, que els permetin, en la mesura del possible, mantenir el seu habitatge.
 4. El departament enviarà la proposta a Ofideute, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que avaluarà i intermediarà amb l'entitat financera per a la seva aprovació.
 5. La resposta de l'entitat financera arribarà a Ofideute, que traslladarà a la persona sol·licitant per a la seva valoració i, si s'escau, l'acceptació de noves condicions o el plantejament d'alternatives.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400