Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Casals municipals de gent gran

Equipaments de serveis socials de l'Ajuntament de L'Hospitalet per a gent gran de la ciutat, per reunir-se o per desenvolupar activitats per enriquir el temps lliure.

Adreçat a totes les persones jubilades i/o pensionistes de la ciutat.

Inscripció com a soci/a del casal.

L'organització de les activitats és responsabilitat del propi casal de gent gran.

Cada casal de gent gran programa les seves activitats, mitjançant comissions o vocalies.

 Algunes de les activitats son:

  • Sortides culturals-recreatives.
  • Activitat física: gimnàstica, ioga, natació.
  • Activitats culturals: història, sanitat.
  • Manualitats: macramè, tallers de vestits de paper, altres.