Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cita prèvia per a sol·licitar una nova cèdula d'habitabilitat

Heu de fer servir aquest tràmit per a concertar la cita necessària per a aportar la documentació per a tramitar la sol·licitud d'una nova cèdula d'habitabilitat.

La documentació necessària la podeu trobar als tràmits enllaçats al final d'aquesta pàgina.

A la cita ha de constar la persona que anirà a fer el tràmit, que serà qui s'indiqui al tràmit que voleu realitzar enllaçat al final d'aquesta pàgina

Segons l'establert al tràmit que voleu realitzar enllaçat al final d'aquesta pàgina

Reserveu dia i hora de cita prèvia enviant un correu electrònic a olh@l-h.cat

Documentació necessària

Les dades del document d'identitat, telèfon de contacte i correu electrònic de la persona sol·licitant.

Truqueu al telèfon indicat per a tramitar la cita prèvia.

Una vegada es tramiti la reserva rebreu un justificant al vostre correu electrònic amb instruccions a seguir el dia de la cita.

El dia i l'hora de la cita la persona que sol·licitarà la nova cèdula d'habitabilitat  haurà d’adreçar-se a la sala d’espera de l'Oficina de l'Hagitatge i confirmar la reserva a la màquina de tíquets.

El dia de la cita heu de disposar de la documentació necessària, segons el cas, consultant el tràmits enllaçats al final d'aquesta pàgina.