Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Bonificació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) relacionada amb activitats d'indústria cultural i/o creativa

Sol·licitud de la bonificació fiscal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) establerta a les ordenances fiscals vigents i relacionat amb activitats d'indústria cultural i/o creativa a L'Hospitalet.

A L'Hospitalet podeu trobar el Districte Cultural, que és una nova àrea d'indústries creatives, un espai urbà d'experimentació i d'innovació en què la cultura és l'element promotor i protagonista, i les arts, la cultura, el coneixement i la creativitat els eixos principals. El Districte Cultural està enmarcat en les confluències de l'Av. del Carrilet, Av. Vilanova, Trav. Industrial i Av. de la Fabregada.

Podeu consultar més informació sobre el Districte Cultural a la pàgina web https://districtecultural.l-h.cat

Aquest tràmit és de competència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per a realitzar la seva tramitació segueixi el següent enllaç.