Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Concessió temporal d'un nínxol

Imprimir
Sol·licitud de l'ús temporal de diversos nínxols i columbaris del Cementiri municipal, segons les possibilitats existents. .  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
 Aporteu la documentació necessària als punts de registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
 • DNI o NIF de la persona sol·licitant (fotocòpia).
 • Declaració jurada relativa als criteris esmentats (original) 
 • Pagament de les taxes (full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
Impresos associats

MÉS INFORMACIÓ

S'han de complir els criteris següents:
 • Destinat a un difunt del dia.
 • Per a una persona sol·licitant veïna de L'Hospitalet o el difunt també ho sigui.
 • La persona sol·licitant no ha de ser titular de cap altre nínxol o columbari del cementiri.
.  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400