Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Concessió temporal d'un nínxol

Imprimir
Sol·licitud de l'ús temporal de diversos nínxols i columbaris del Cementiri municipal, segons les possibilitats existents. .  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

 Aporteu la documentació necessària als punts de registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
 • DNI o NIF de la persona sol·licitant (fotocòpia).
 • Declaració jurada relativa als criteris esmentats (original) 
 • Pagament de les taxes (full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
Impresos associats

MÉS INFORMACIÓ

S'han de complir els criteris següents:
 • Destinat a un difunt del dia.
 • Per a una persona sol·licitant veïna de L'Hospitalet o el difunt també ho sigui.
 • La persona sol·licitant no ha de ser titular de cap altre nínxol o columbari del cementiri.
.  

PREU

Segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400