Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Certificat de dades cadastrals emès pel Punt d'Informació Cadastral (PIC)

Imprimir
Aquest tràmit permet obtenir un certificat cadastral en el que s'especifiquen els béns immobles, amb les dades físiques, jurídiques i econòmiques que figurin als Cadastres Immobiliaris rústics i urbans, d'àmbit nacional..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada o qualsevol altra amb una autorització expressa.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport
 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i signada per la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta i l’original de la persona autoritzada.
EN EL CAS D'HEREUS/HEREVES O SUCCESSORS/RES:

MÉS INFORMACIÓ

L'Ajuntament de L'Hospitalet és un dels Punts d'Informació Cadastral (PIC) autoritzat per la Direcció General del Cadastre. Els serveis que presta com a PIC són:

A qualsevol ciutadà:
 • Consulta i certificació de dades cadastrals no protegides.
Als titulars cadastrals o als seus representants autoritzats:
 • Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
 • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides (nom, cognoms, raó social, NIF/NIE, domicili i valor cadastral) i no protegides relatives als béns immobles de la seva titularitat.
.  

TEMPS DE RESPOSTA

Immediat.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400