Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta tècnica d'activitats

Sol·licitud de cita prèvia amb els serveis tècnics d’activitats reglades només per a consultes tècniques.

INFORMACIÓ  IMPORTANT:

Les consultes es faran preferentment de forma telemàtica.
El personal tècnic assignat a la seva cita, contactarà amb la persona que la sol·licita i concretaran la forma en que es realitzarà: presencial o telemàtica.
Sense aquesta confirmació del servei tècnic municipal no podreu accedir a les oficines el dia sol·licitat.

Reserveu dia i hora de cita prèvia per fer la vostra consulta, especificant el motiu al camp 'Detalli la consulta que desitja fer', fent clic en aquest enllaç

Enviada la sol·licitud rebreu un justificant de la cita al vostre correu electrònic.

Truqueu al telèfon indicat per a tramitar la cita prèvia.

Serveis d’Informació d’EPHUS: 667 992 077

Una vegada heu finalitzat la reserva rebreu un justificant al vostre correu electrònic amb instruccions a seguir el dia de la cita.

El personal tècnic assignat a la seva cita, contactarà amb la persona que la sol·licita i concretaran la forma en que es realitzarà: presencial o telemàtica.

Sense aquesta confirmació del servei tècnic municipal no podreu accedir a les oficines el dia sol·licitat.