Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Escolarització per canvi de centre escolar per trasllat de residència a altra zona de la ciutat o per motius excepcionals

Imprimir
La sol·licitud d’admissió escolar per demanar un canvi de centre escolar és el tràmit que cal fer per escolaritzar els alumnes que han canviat de domicili dintre del municipi a una altra zona allunyada de l’anterior o derivada de circumstàncies excepcionals (per exemple: casos de violència de gènere, acosament escolar/bullying) en un centre escolar sostingut amb fons públics (públic o privat concertat)..  

QUI EL POT DEMANAR

El pare, la mare, el tutor o tutora legal o guardador o guardadora de fet.

QUAN ES POT FER

En qualsevol moment des de que s’acaba el període de preinscripció, quan la família canviï de domicili o es produeixi la circumstància excepcional que motivi el canvi..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Ha de demanar cita prèvia aquí o be trucant al telèfon gratuït de informació d'atenció ciutadana 010 o 900100277 (Fora de L'Hospitalet i per mòbils)
 • S'ha de demanar UNA CITA PER CADA NEN que es vulgui escolaritzar.
 • El nen o nena pel qual es sol·licita l'admissió ha de tenir entre 3 i 16 anys
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • DNI o document identificatiu de la persona sol·licitant (pare/mare o tutor/a  o guardador/a de fet)
 • DNI o document identificatiu de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys. Si és menor de 14 anys i té document identificatiu també caldrà aportar-ho. En el cas dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat que tinguin ( NIE, DNI, passaport o llibre fe família).
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

QUÈ PASSA DESPRÉS

La comissió de garanties d’admissió, presidida per inspecció educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  s’encarregarà d’analitzar la sol•licitud i determinarà el centre d’assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars i les preferències de la família. Posteriorment, el centre escolar assignat es posarà en contacte amb la família perquè hi vagin a formalitzar la matrícula amb la documentació necessària (documentació sanitària i acadèmica), recollida al full informatiu de Benvinguts.

MÉS INFORMACIÓ

 • En cas d'inscripció de germans, en la mesura del possible, se'ls oferirà plaça en el mateix centre.
 • Totes les sol·licituds d’escolarització s’assignen sempre que es pugui, en els centres que demani la família o el més proper al domicili de la persona sol•licitant que disposi de vacants.
 • Podeu consultar els centres escolars de la vostra zona educativa els documents enllaçats a continuació
.  

ALTRES DOCUMENTS ASSOCIATS

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400