Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Propostes d'informes municipals d'estrangeria d'adequació de l'habitatge per sol·licitar o renovar el reagrupament familiar

Imprimir
Aquest tràmit serveix per a fer la sol·licitud del document proposta d''informe que és necessari acompanyar al tràmit de la Generalitat de Catalunya segons el vostre cas (Procediments regulats al Reial Decret 557/2011, del 20 d'abril).
 • L'informe d'adequació de l'habitatge és el que serveix per a reagrupar als familiars: cònjuge, ascendents o descendents directes.
 • El document proposta d'Informe d'adequació de l'habitatge per a renovació de l'autorització de residencia de familiars reagrupats, és el que serveix per a renovar les autoritzacions de residencia dels familiars reagrupats si hi ha hagut un canvi de domicili des de la darrera renovació. Només cal una sol·licitud per habitatge i s'ha d'especificar quantes persones han de renovar l'autorització de residència en virtud del reagrupament familiar.
.  

QUI EL POT DEMANAR

Persona estrangera no comunitària o qualsevol altra persona amb autorització expressa de la persona interessada.

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
Per:
 • L'informe d'adequació de l'habitatge, que serveix per a reagrupar als familiars: cònjuge, ascendents o descendents directes:
  • Estar empadronat/da a L’Hospitalet.
  • Comptar amb el document de tinença d'habitatge.
 • L'Informe d'adequació de l'habitatge per a renovació de l'autorització de residencia de familiars reagrupats:
  • Estar empadronat/da en L'Hospitalet
  • Disposar de TIE pendent de renovar
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
MOLT IMPORTANT: DEIXEU UN NÚMERO DE TELÈFON ON SE US PUGUI LOCALITZAR I UN EMAIL DE CONTACTE.
 • Sol·licitud de la Generalitat de Catalunya degudament emplenada i signada. La podeu trobar a   http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/immigracio-persones-fisiques segons el vostre cas.
 • Segons el vostre cas:
  • Passaport vigent de la persona sol·licitant (aportar fotocòpia de la/les pàgines que contenen dades, fotografia i vigència)
  • Targeta de residència en vigor renovada, resguard o sol·licitud de renovació.
 • La documentació necessària, segons el vostre cas, que justifiqui els requeriments especificats anteriorment i aquella necessària segons el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril. Si no l'aporteu en el moment de la sol·licitud inicial, el departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres perquè l'aporteu posteriorment.
  Consulteu els documents adjunts a l'apartat d'Impresos associats.
En tots els casos, si sou la persona representant de la sol·licitant haureu d'aportar:
 • Autorització signada per la persona interessada.
 • Document d'identitat vigent de la persona sol·licitant. En cas de tenir la TIE caducada s'acceptarà el resguard o sol·licitud de renovació als tràmits de renovació de residència temporal per circumstàncies excepcionals o per la de familiars reagrupats
 • DNI/TIE/passaport (original) de la persona representant.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac
  Horari habitual
  Dilluns a divendres: 8.30-14 h
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:
  Dilluns a divendres: 9-14h
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu a la regidoria. Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns i dimecres: 16-19h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si no s'aporta tota la documentació rebreu un requeriment i disposareu d’un termini de deu dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la seva recepció, per a presentar la documentació esmentada, en les oficines de registre (tant presencials com electròniques) i altres mitjans que estableix la llei. Es prega no enviar cap documentació per correu electrònic.

Un cop rebuda la documentació se li remetrà la taxa corresponent al tràmit municipal. Des de l’1 de gener de 2021, la gestió tributària d’aquesta taxa ha estat delegada a la Diputació de Barcelona que li farà arribar per e-mail l’enllaç perquè pugui descarregar-la  i fer-ne l’abonament. L’informem que cal abonar aquesta taxa abans de la data de caducitat assenyalada. En cas de sobrepassar la data límit per al pagament, la Diputació de Barcelona li remetrà una nova taxa amb un recàrrec del 5% de l’import inicial. No cal que ens faci arribar el comprovant de pagament d’aquesta taxa.

Comprovada la idoneïtat de la documentació i l’abonament de les taxes, se’l contactarà per a l’entrevista o la inspecció.

L'Ajuntament emetrà i notificarà la proposta d'informe a la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment, serà la Generalitat de Catalunya la responsable de resoldre l'expedient. Un cop resolt us enviarà un avís pel mitjà sol·licitat per notificar-vos on i quan heu de recollir l'informe.

Un cop teniu l'informe, l'heu d'entregar a l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a Barcelona. Per fer-ho heu de reservar una cita prèvia a: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustie/acEntrada

PREU

Segons les ordenances municipals vigents.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a emetre i notificar l'informe a la Generalitat de Catalunya és de 30 DIES HÀBILS des de que es registra la sol·licitud.

Passat aquest termini, l'Ajuntament enviarà el document proposta de l’informe a la Generalitat encara que no s’hagi aportat la documentació requerida.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • INSTRUCCIÓ DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.
 • Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei Orgànica 2/2009.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400