Alta d'accés a vehicles a l'illa de vianants restringida amb sistema de lectura de matrícules i amb pilones al mercat de Santa Eulàlia

L’illa de vianants de Santa Eulàlia és un espai destinat als vianants.

És creada per afavorir les condicions per a la mobilitat a peu de les persones, urbanitzant  un espai públic segur i accessible.

Pels seus carrers, els veïns i veïnes poden desplaçar-se per un entorn lliure de vehicles motoritzats. Són carrers pensats per gaudir  de l’espai i afavorir la comunicació.

A l’illa de vianants de Santa Eulàlia, hem compatibilitzat la convivència dels diferents usos: comercials, veïnals i educatius  de la zona, amb l’objectiu de crear un espai per viure i conviure segurs.

Amb la reurbanització de l'entorn del mercat de Santa Eulàlia s'ha posat en marxa, de nou, el control d'accessos a l'illa de vianants.

A l'illa de vianants es pot accedir des dels carrers Doctor Fleming, Anselm Clavé i Unió. Allà s'han instal·lat càmeres de lectura de matrícules, de tal manera que els vehicles que hagin d'accedir a guals o a places de pàrquing hauran de demanar autorització administrativa.

A més, al carrer d'Anselm Clavé/Muns i al carrer Pareto/Unió, dins de l'illa de vianants, s'han instal·lat dues pilones retràctils que s'activen amb targetes.

Tenen dret les persones usuàries d'aparcaments o guals de:

 • C.Anselm Clavé
  • 1 al 33 autorització + pilona. Resta de números senars només autorització
  • 2 al 28 autorització + pilona. Resta de números parells només autorització
 • C. Pareto
  • 1 al 39 autorització + pilona. 41 al 55 autorització
  • 2 al 28 autorització + pilona. 30 al 38 autorització
 • C. Unió
  • 47 a 49 autorització
  • 48 a 50 autorització

Persona usuària d'una de les places d'aparcament que es trobin en l'illa de vianants del mercat de Santa Eulàlia controlades per pilones retràctils.

El departament dóna resposta en 2 setmanes. Mentre durin els tràmits per obtenir la targeta les persones usuàries podran accedir a l'illa.

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Acreditacció de la propietat o lloguer de la plaça d’aparcament o del comerç, segons el cas.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Escriptura de la propietatObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte de lloguerObligatoriTelemàtic i presencial

Identificació del conductor i del vehicle

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Permís de conduirObligatoriTelemàtic i presencial
Fitxa tècnica del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial

En el cas de vehicle de renting que sol·licita autorització per accedir a l'illa de vianants d'accés restringit del carrer Progrés o la plaça Espanyola

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial
Pòlissa de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial

En el cas de vehicle d'empresa que sol·licita autorització per accedir a l'illa de vianants d'accés restringit del carrer Progrés o la plaça Espanyola

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Carta de l'empresa de cessió d'ús del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Aporteu la documentació necessària que trobarà en l'apartat de 'Documentació a aportar' a qualsevol de les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància General
 • Document que acrediti la propietat de la plaça d'aparcament o del comerç, o contracte de lloguer en vigor.
 • Permís de circulació i fitxa tècnica del vehícle.

La gestió d'aquesta targeta no comporta cap despesa per a la persona sol·licitant.
Sense resolució d'òrgan

Mentre durin els tràmits per obtenir la targeta les persones usuàries podran accedir a l'illa. La pròpia pilona té un comunicador amb el sistema de vigilància, només caldrà trucar i facilitar la matrícula del vehicle.

Es podran preveure autoritzacions especials per accedir a l’illa de vianants. En aquests casos, la documentació justificativa requerida s’ajustarà a les necessitats especials que es demanin.

Els vehicles que facin activitat comercial podran entrar a les zones limitades, únicament, durant l'horari indicat als senyals informatius per a facilitar les tasques de càrrega i descàrrega (zona de lectura de matrícules entre les 07:00 i les 12:00 h i zona de pilones entre les 07:00 i 08:30 i entre les 09:15 i 12:00 h).

Per autoritzacions puntuals podeu enviar un correu electrònic a control.acces@l-h.cat, indicant el nom, dni, telèfon, motiu, dia/hora i matrícula.

El lliurament de la targeta per activar les pilones i l’autorització es faran per correu certificat amb acusament de rebut.