Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Declaració complementària de conducta ciutadana

Declaració que fa la persona interessada respecte la seva conducta i disposició.

Anterior a l'any 1980 existia el certificat de bona conducta que la llei 68/1980 va substituir pel certificat d'antecedents penals i una declaració complementària que ha de fer la pròpia persona interessada. Aquí trobarà un model de declaració que pot omplir i signar sota la seva responsabilitat.

Pot descarregar-se el model adjunt, emplenar-lo, signar-lo i presentar-lo al lloc on se l'hagin demanat.

Impresos associats

Declaració complementària de conducta ciutadana

Pot passar per l'oficina indicada a recollir una còpia del model adjunt en aquest tràmit.

  • Llei 68/1980, d'1 de desembre, sobre expedició de certificacions i informes sobre conducta ciutadana.
Sense resolució d'òrgan

Una vegada vostè hagi omplert i signat aquesta declaració la pot presentar al lloc on se l'hagin sol·licitat.