Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Carnet d’alberguista

Sol·licitud de Carnet d'alberguista

Aporteu la documentació necessària, segons el cas, a la nostra oficina.

Documentació necessària

. CARNET D'ALBERGUISTA JUVENIL:
Per a joves d'entre 14 i 29 anys. Per obtenir-lo cal presentar:

 • DNI original.
 • Autorització paterna per als menors d'edat.
 • 5 euros.
. CARNET D'ALBERGUISTA ADULT:
A partir de 30 anys. Per obtenir-lo cal presentar:
 • DNI original.
 • 10 euros.
. CARNET D'ALBERGUISTA DE GRUP:
Per a associacions infantils i juvenils, entitats socioculturals, centres d’ensenyament,... (mínim 10 persones) El grup haurà d’estar format per joves de fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els monitors, professors o responsables de grup. Per obtenir-lo cal presentar:
 • Document timbrat per l'entitat o l'associació.
 • 16 euros.
. CARNET D'ALBERGUISTA FAMILIAR:
Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys. Per obtenir-lo cal presentar:
 • DNI original del pare o mare
 • 18 euros.

 • C. Llobregat n° 127 CP: 08904 - Barcelona

  De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

  més informació

El carnet d'alberguista és imprescindible per allotjar-se en els albergs de joventut de Catalunya i d'arreu del món.