Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Consulta tècnica d’obra major

Imprimir
Sol·licitud de consulta amb els serveis tècnics d’urbanisme només per a temes tècnics:
 • Llicències d’obra major. Són obres del següent tipus que requereixen un projecte tècnic:
  • Parcel·lacions urbanístiques
  • Obres de construcció i d'edificació de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents
  • Obres que comportin un canvi d’ús en les edificacions o en part de les mateixes
  • Obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic
  • La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.
 • Informació urbanística: sobre la qualificació urbanística, afectacions segons el planejament de la ciutat, aprofitament urbanístic, condicions d’edificació i usos.

IMPORTANT

La consulta sobre l’estat de tramitació d’una llicència o documentació ja presentada no és una consulta tècnica. Per a aquest tema es pot contactar amb el telèfon que trobarà en 'Si teniu cap dubte podeu trucar a:' del Servei d'informació EPHUS.

INFORMACIÓ  IMPORTANT:

Atesa l’actual situació sanitària i les restriccions presencials que comporta, les consulteses faran preferentment de forma telemàtica.

El personal tècnic assignat a la seva cita, contactarà amb la persona que la sol·licita i concretaran la forma en que es realitzarà: presencial o telemàtica.

Sense aquesta confirmació del servei tècnic municipal no podreu accedir a les oficines el dia sol·licitat.

.  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Reserveu dia i hora de cita prèvia per fer la vostra consulta, especificant el motiu al camp 'Detalli la consulta que desitja fer', fent clic en aquest enllaç

Enviada la sol·licitud rebreu un justificant de la cita al vostre correu electrònic.
PER TELÈFON:
Truqueu al telèfon indicat per a tramitar la cita prèvia.

Serveis d’Informació d’EPHUS: 667 992 077
Documentació necessària
A més d'indicar el motiu de la consulta haureu de facilitar les dades del document d'identitat, telèfon de contacte i correu electrònic de la persona que anirà a la cita.

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada heu finalitzat la reserva rebreu un justificant al vostre correu electrònic amb instruccions a seguir el dia de la cita.

El personal tècnic assignat a la seva cita, contactarà amb la persona que la sol·licita i concretaran la forma en que es realitzarà: presencial o telemàtica.

Sense aquesta confirmació del servei tècnic municipal no podreu accedir a les oficines el dia sol·licitat.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400