Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Participació en la XVIII edició del concurs "Joves emprenedors i emprenedores de L'Hospitalet"

El concurs "Joves emprenedors i emprenedores de L'Hospitalet" té l'objectiu de fomentar la cultura emprenedora entre la joventut de la ciutat, i pretén oferir-li una visió actual del seu entorn laboral i fer de l'autoocupació una alternativa per al seu futur professional.

Els centres educatius podreu, amb aquest tràmit, fer el lliurament de la documentació necessària per a prendre part en el concurs.

La persona que representi al centre educatiu participant.

Del 23 al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Model de sol·licitud de participació segellat pel centre educatiu
A més, en suport digital o qualsevol altre mitjà que garanteixi l’origen i seguretat en la transmissió de dades (com ara un pendrive o els serveis informàtics d’allotjament Dropbox, Google Drive, WeTransfer o similars):
  • Memòria resum (màxim 10 fulls DIN A4)
  • Pla de viabilitat
  • Vídeo presentació del projecte en format .avi o .mp4 o similar
  • Aquella documentació que creieu necessària per a complementar la vostra participació.

Impresos associats

Sol·licitud de participació al concurs d'emprenedoria jove de L'Hospitalet

L’acte de lliurament de premis es durà a terme el 20 de juny a les 17:30 hores a la sala d’actes del centre cultural Tecla Sala.