Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Preinscripció a Accions Formatives

Són diferents programes formatius segons al col·lectiu al qual s'adrecin. Estan subvencionats i es dirigeixen a persones en atur,  per facilitar la seva inserció en el món laboral.

Totes les persones en edat laboral

A partir del moment que s'aprova cada acció formativa i es difón la informació a la web.
 

Cal que ompliu un formulari on line que trobareu al web www.dinamitzaciolocallh.cat i abans que s'iniciï el curs, ens posarem en contacte amb vosaltres via correu electrònic o via telèfon, per iniciar el procés de selecció d'alumnes.

Documentació necessària

La que es demani al formulari, si s'escau.

Per fer la pre-inscripció a accions formatives, us podeu adreçar a la oficina indicada.

Documentació necessària

DNI original de la persona sol·licitant

Segons Resolució o Ordre publicada per a cada convocatòria de l'acció formativa
Junta de govern local

Per poder participar en la majoria de les accions formatives cal estar donat/a d'alta i actualitzat/da a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (OTG) com a demandant d'ocupació