Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat del dret funerari (inter-vivos)

Imprimir
Canvi de titularitat d'un nínxol per voluntat de la persona titular, i sempre entre persones vinculades familiarment.
.  

QUI EL POT DEMANAR

El/la titular.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Aportant la documentació necessària als registres d'entrada de l'ajuntament.
Documentació necessària
- Instància general (2 còpies)
- DNI del/la sol·licitant (original i fotocòpia per a la compulsa).
- DNI del/la nou/a titular (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Document de titularitat del dret funerari (original).
- Document acreditatiu de la relació de parentiu (original i fotocòpia).
- Document de cessió i acceptació amb la declaració de gratuïtat de l'acta del dret funerari (document facilitat a l'oficina del cementiri municipal durant la tramitació).
- Pagament de taxes (full d'autoliquidació facilitat a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).
Impresos associats

MÉS INFORMACIÓ

- La sol·licitud s'haurà de presentar preferentment  a la Unitat de Cementiri i Serveis Funeraris..  

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400