Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Canvi de titularitat del dret funerari (inter-vivos)

Escoltar contingut (nova finestra)Imprimir
Canvi de titularitat d'un nínxol per voluntat de la persona titular, i sempre entre persones vinculades familiarment.
.  

QUI EL POT DEMANAR

El/la titular.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aportant la documentació necessària als registres d'entrada de l'ajuntament.
Documentació necessària
- Instància general (2 còpies)
- DNI del/la sol·licitant (original i fotocòpia per a la compulsa).
- DNI del/la nou/a titular (original i fotocòpia per a la compulsa).
- Document de titularitat del dret funerari (original).
- Document acreditatiu de la relació de parentiu (original i fotocòpia).
- Document de cessió i acceptació amb la declaració de gratuïtat de l'acta del dret funerari (document facilitat a l'oficina del cementiri municipal durant la tramitació).
- Pagament de taxes (full d'autoliquidació facilitat a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).

MÉS INFORMACIÓ

- La sol·licitud s'haurà de presentar preferentment  a la Unitat de Cementiri i Serveis Funeraris..  

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals vigents..  

TEMPS DE RESPOSTA

3 mesos.  

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Bústia ciutadana
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400