Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Canvi de titularitat del dret funerari (inter-vivos)

Canvi de titularitat d'un nínxol per voluntat de la persona titular, i sempre entre persones vinculades familiarment.

La persona titular del dret funerari.

El termini legal de resolució és de 3 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Instruccions sobre la documentació a aportar
L'Ajuntament de L'Hospitalet, per tramitar aquesta sol·licitud, pot consultar a través del Servei de Via Oberta de l'Administració Oberta de Catalunya les següents dades:

- Registre civil de matrimonis.

- Registre civil de naixements.

Si us oposeu a la consulta de dades haureu d'aportar, a part de la documentació indicada al tràmit, la documentació acreditativa de la relació de parentiu.

Les signatures del document de cessió i acceptació amb la declaració de gratuïtat del dret funerari han d'estar autentificades per un notari o una entitat bancària, en cas contrari l'Unitat d'Administració del Cementi us donarà cita prèvia per anar presencialment a signar el document per ambdues parts davant d'un funcionari.
DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Declaració de gratuïtat de l'acta del dret funerariObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu d'aportar els originals de la següent documentació i recollir la carta del pagament de la taxa associada a aquesta tramitació:

 • Document de titularitat del dret funerari, que serà substituït pel nou.
 • Document de cessió i acceptació amb la declaració de gratuïtat de l'acta del dret funerari (document facilitat a l'oficina del cementiri municipal durant la tramitació)..
 • Full d'autoliquidació facilitat per l'oficina de gestions del cementiri.