Logo Ajuntament de L'Hospitalet

ISIC (Estudiant internacional)

Carnet d’estudiant internacional que permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries...

Estudiants a partir de 12 anys que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu.

Adreceu-vos a la nostra oficina amb la documentació necessària.

Documentació necessària

  • DNI o passaport original.
  • 1 fotografia.
  • Matricula, carnet o certificat original del centre on consti que l’interessat/da està matriculat i que especifiqui el curs actual.

  • C. Llobregat n° 127 CP: 08904 - Barcelona

    De dimarts a divendres de 10 a 14 h. De dilluns a dijous de 16 a 20 h.

    més informació