Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Connexió de claveguerons al vial públic

Imprimir
Petició de connexió i construcció o reparació de claveguerons en vial públic. 
.  

QUI EL POT DEMANAR

Qualsevol ciutadà o col·lectiu interessat.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Presenteu la documentació necessària als registre d'entrada de l'ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància de connexió i construcció o reparació de claveguerons en vial públic (3 còpies)

QUÈ PASSA DESPRÉS

Quan us ho indiquin telefònicament o per escrit heu de:
 1. Recollir la carta de pagament corresponent a la valoració provisional de les obres a la Unitat de Manteniment d'Infraestructura Urbana al C. Migdia, 5-7 3a pl.
 2. Fer el pagament de l'import de la  valoració provisional a les entitats financeres designades en la carta de pagament.
 3. Una vegada efectuada l'obra, si el cost definitiu d'aquesta és superior al dipòsit previ de la valoració provisional, la quantitat que falta serà notificada a la persona interessada per tal que s'efectuï el pagament. Si pel contrari, és inferior a la valoració provisional la quantitat que sobra serà notificada per la Tresoreria Municipal, pel seu reintegrament.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

 • Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals; aprovat definitivament pel Consell metropolità, en data 3 de juny de 2004, i publicat al BOP nº 142, de 14 de juny de 2004.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400