Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Llicència d’ocupació de la via pública per reserva d'estacionament per obres

Imprimir
Sol·licitud d'una llicència d'ocupació de la via pública per a l'estacionament de vehicles que realitzin tasques de càrrega i/o descàrrega per obres..  

QUI EL POT DEMANAR

La persona jurídica titular de la llicència municipal de l'obra.

QUAN ES POT FER

S'estableix un termini de 20 dies d'antelació de la presentació de la instància a la data d'inici de la llicència..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de la aplicació.
PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Requeriments
 • Heu d'haver tramitat prèviament la sol·licitud de llicències d'obres corresponent.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), especificant el temps pel qual es sol·licita la reserva i adjuntant un plànol, que pot ser tipus croquis, de l'espai sol·licitat.
 • NIF de l'empresa titular de les obres (fotocòpia)
Impresos associats

QUÈ PASSA DESPRÉS

El departament gestor comprovarà que l'empresa sol·licitant acompleix els requisits i demanarà un informe al departament encarregat del control de la mobilitat, amb el seu vist-i-plau, i per saber quines seran les mesures de seguretat necessàries.

Posteriorment, el departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la taxa corresponent.

Una vegada fet el pagament i obtingut aquest informe es farà comparèixer a la persona sol·licitant per tal de signar el compromís per a prendre les mesures de seguretat requerides, si correspon, i es donarà la llicència d'ocupació sol·licitada.

PREU

Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400